Selasa, 01 Januari 2013

Warso Enggal 2013Lumintuning pudyastowo saking Gusti ingkang moho wenang 
amurbo amaseso dumateng sedaya titah kalebet kito sami, 
ingkang sampun paring rahmad, berkah, hidayah, sarto inayahipun 
ngantos purnaning warso 2012, 
saenggo kito datan kuwawi ngetang 
awit saking kemirahanipun, 

pramilo namung raos syukur ingkang mugio katur 
wonten ngarsanipun Allahu rabbi 
kanthi wiyosipun warso enggal 2013. 
Mugio kito saged kalebetno golonganipun 
tiyang ingkang muttaqin. Amin…

(anonim)